УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта JUMPER.BG с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
Потребителите на сайта JUMPER.BG нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на JUMPER.BG.
Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта JUMPER.BG.
Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на JUMPER.BG.
Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.